Darujte 2% Zelenému domu..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu  a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej

Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré  ste darovali nášmu občianskemu združeniu  sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

V spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:

 • Rekreácie a kúpele (Tatry a Piešťany)
 • Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch a v Skalici
 • Revitalizácia záhrady
 • Projekt „Dielničky pre Skalicu“
 • Koncert k 25. výročiu založenia DSS Skalica
 • Výstava s vernisážou v Malej sále Domu kultúry v Skalici
 • Kultúrne podujatia
 • Športové podujatia
 • Spoločenské podujatia
 • Výlety
 • Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ „Ľudové remeslo – šanca pre každého“
 • a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% tlačivo – (  zeleny dom 2 ) z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Pozvánka

Prax pre študentov vysokých škôl

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici oznamuje, že prax pre študentov  vysokých škôl bude v tomto školskom roku v dvoch termínoch: 20.11. – 24. 11. 2017 a 19. 2. – 23. 2. 2018. Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2017 resp. do 14. 2. 2018.

V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.