„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici
Čulenova 3
Skalica 909 01

Mgr. Beata Minďašová,  Riaditeľka

PhDr. Ivana Indrichovičová, manažér kvality

Mgr. Katarína Mokrohajská, vedúca úseku odborných činností, sociálny pracovník

p. Denisa Mikulová, vedúca úseku zdravotnej starostlivosti, hlavná sestra

Bc. Ľubica Matulová, vedúca úseku hospodársko-obslužných činností, personalista

p. Helena Pobudová, vedúca stravovacej prevádzky

p. Marcela Hudečková, administratívno – sociálny pracovník

Bc. Alena Zabadalová, ekonóm

Telefón:
ústredňa: 034 / 664 5368
riaditeľka a fax: 034 / 664 4651

E-mail
ks.tt1540264219-apuz1540264219@mody1540264219nelez1540264219
ks.mo1540264219dynel1540264219ezssd1540264219@ofni1540264219
ks.mo1540264219dynel1540264219ezssd1540264219@atae1540264219b.avo1540264219sadni1540264219m1540264219

IČO: 31105394
DIČ: 2021046951

Darovací účet: SK1181800000007000492502 (Štátna pokladňa)