„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Zariadenie pestúnskej starostlivosti

Rozhodnutím č. 2004/OSP/3658/2 s účinnosťou od 1.1.2005 Trnavský samosprávny kraj pričlenil k Zariadeniu sociálnych služieb Zelený dom Skalica Zariadenie pestúnskej starostlivosti Šaštín Stráže.

V zariadení pestúnskej starostlivosti sa poskytuje starostlivosť deťom, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. V uvedenom zariadení pestúni poskytujú náhradnú rodinnú starostlivosť deťom zvereným do pestúnskej starostlivosti, najmä súrodencom.