Zverejňovanie

Strana:   1 2 3 >   >>|  
Číslo dokumentu Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Obstarávateľ Dodávateľ Predmet Cena Príloha
01/2018 17.01.2018 15.01.2018 DSS Zeleny Dom MEDIATEL, spol.s r.o. Firemný profil 106,80 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
20/2017 29.12.2017 29.12.2017 DSS Zeleny Dom ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. hygienické potreby a servis   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
19/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ ovocie, zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.2 MB)
18/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom BIDFOOD Slovakia s.r.o. mrazené výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
17/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
16/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. mlieko, mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
15/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. mäso,mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.2 MB)
14/2017 18.12.2017 18.12.2017 DSS Zeleny Dom Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. pekarské výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
13/2017 24.11.2017 10.11.2017 DSS Zeleny Dom SPRÁVA MESTSKÉHO MEJETKU, s.r.o. prenájom invenáru, požiarna hliadka 162,48 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(659.4 KB)
11/2017 26.10.2017 17.10.2017 DSS Zeleny Dom SOZA, Bratislava udelenie súhlasu- licencie Používateľovi   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(956.3 KB)
12/2017 24.10.2017 23.10.2017 DSS Zeleny Dom Remosta s.r.o. Piešťany Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov ZTI a UK pre DSS Skalica 66 253,20 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
9/2017 03.10.2017 02.10.2017 DSS Zeleny Dom KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. Dodávka a montáž videovrátnika 5 168,64 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(480 KB)
10/2017 13.09.2017 13.09.2017 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotná škola Skalica prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(710.2 KB)
8/2017 05.09.2017 05.09.2017 DSS Zeleny Dom Ing.arch.Iveta Kopecká dodatok č.1 k zmluve o dielo č.8 990,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(256.9 KB)
8/2017 31.07.2017 31.07.2017 DSS Zeleny Dom Ing.arch. Iveta Kopecká projektová dokumentácia 12 960,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.5 MB)
5/2017 24.04.2017 24.04.2017 DSS Zeleny Dom Hílek a spol. kúpa automobilu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(768.4 KB)
5/2017 24.04.2017 24.04.2017 DSS Zeleny Dom Hílek a spl-    
2/2017 30.03.2017 29.03.2017 DSS Zeleny Dom Tabita-IKSS,sro vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
()
2/2017 30.03.2017 29.03.2017 DSS Zeleny Dom Tabita-IKSS,sro vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.9 MB)
7/2017 29.03.2017 29.03.2017 DSS Zeleny Dom Zariadenie pre seniorov stacionárny bicykel   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(201.8 KB)
4/2017 20.03.2017 20.03.2017 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond mesta Skalica projekt: sústredenie mentálne postihnutých   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(182.8 KB)
3/2017 20.03.2017 20.03.2017 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond mesta Skalica projekt: Dielničky Zeleného domu pre Skalicu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(178.5 KB)
1/2017 27.01.2017 27.01.2017 DSS Zeleny Dom Mediatel spol.s r.o. inzercia   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
6/2017 20.01.2017 20.01.2017 DSS Zeleny Dom Základná škola prenájom bazéna   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(435.6 KB)
16/2016 21.12.2016 21.12.2016 DSS Zeleny Dom Ľubica Križanová zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.2 MB)
17/2016 20.12.2016 20.12.2016 DSS Zeleny Dom Nicol Slovakia výroba nábytku   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
14/2016 20.12.2016 20.12.2016 DSS Zeleny Dom Bidvest Slovakia potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.8 MB)
19/2016 15.12.2016 15.12.2016 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
18/2016 15.12.2016 15.12.2016 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny pekárenské výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.2 MB)
15/2016 15.12.2016 15.12.2016 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.1 MB)
12/2016 15.12.2016 15.12.2016 DSS Zeleny Dom Mabonex potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(5.8 MB)
11/2016 19.11.2016 29.11.2016 DSS Zeleny Dom Pyroplant stavebné opravy a rekonštrukcie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.3 MB)
13/2016 16.11.2016 16.11.2016 DSS Zeleny Dom Profis BOZP, PO, CO   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(5.5 MB)
8/2016 16.11.2016 16.11.2016 DSS Zeleny Dom Profis bozp a po   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
7/2016 09.11.2016 09.11.2016 DSS Zeleny Dom Tatrastrecha rekonštrukcia strechy   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.2 MB)
6/2016 20.10.2016 20.10.2016 DSS Zeleny Dom Pyroboss pracovná zdravotná služba   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(862 KB)
5/2016 28.09.2016 26.09.2016 DSS Zeleny Dom SZŠ prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.7 MB)
4/2016 28.09.2016 20.09.2016 DSS Zeleny Dom SLSP elektronické služby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.6 MB)
3/2016 31.05.2016 31.05.2016 DSS Zeleny Dom RIKBA spol.s r.o. rekonštrukcia kúrenia   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.8 MB)
2/2016 04.04.2016 04.04.2016 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica dar   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(736.5 KB)
1/2016 05.02.2016 05.02.2016 DSS Zeleny Dom Správa Mestského majektu prenájom školského bazénu 80,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.8 MB)
16/2015 31.12.2015 22.12.2015 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie mäsa   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.5 MB)
15/2015 31.12.2015 22.12.2015 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávka mlieka   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
14/2015 31.12.2015 22.12.2015 DSS Zeleny Dom R.E.I.P. Trade, s.r.o. Kopčany dodávanie ovocia a zeleniny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
13/2015 31.12.2015 22.12.2015 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie - chlieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
12/2015 31.12.2015 15.12.2015 DSS Zeleny Dom Mabonex, Piešťany   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(3 MB)
10/2015 15.12.2015 14.12.2015 DSS Zeleny Dom Protherm Production s.r.o. dar 900,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(531.4 KB)
9/2015 15.12.2015 08.12.2015 DSS Zeleny Dom Školské hospodárstvo, Piešťany darovanie jablk   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(260.1 KB)
11/2015 26.11.2015 24.11.2015 DSS Zeleny Dom Vepos-Skalica biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.8 MB)
8/2015 27.10.2015 12.10.2015 DSS Zeleny Dom PROORMEDENTSK s.r.o., Bratislava aktívno-pasívny pohybový rehabilitačný prístroj   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.9 MB)
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici,
Čulenova 3, 909 01 Skalica, tel.: 034/6645368, e-mail: zelenydom@zupa-tt.sk