Prax pre študentov vysokých škôl.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2018/2019 v týchto termínoch: 19.-23.11.2018
10.-14.12.2018
18.2.-22.2.2019
8.4.-12.4.2019
13.5.-17.5.2019
Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2018 resp. do 14. 2. 2019.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.