Prax pre študentov vysokých škôl

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2019/2020 v týchto termínoch:

  • 09.12.-13.12.2019,
  • 10.02.-14.02.2020,
  • 23.03.-27.03.2020,
  • 20.04.-24.04.2020,
  • 25.05.-29.05.2020.


Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou minimálne 14 dní pred požadovaným termínom.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.