Aktualizované tlačivo – čestné prehlásenie

Vážení rodičia, v prílohe nájdete aktualizované tlačivo pre Vaše dieťa , tlačivo je nutné vypísať vždy ak Vaše dieťa nie je dlhšie v zariadení ako 3 dni, z dôvodu zistenia skutočností o pohybe dieťaťa a tým i ochrany ostatných prijímateľov sociálnej služby.