Darujte Zelenému domu 2% z Vašich daní….

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek tomu, že minulý rok bol pre všetkých mimoriadne náročný, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2020 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme použili na ochranu našich klientov i zamestnancov pred pandémiou, zakúpili sme ochranné pomôcky aj testy.

Medzi dvoma vlnami pandémie sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách a pri Slnečných jazerách v Senci.

Aj za výraznej podpory viacerých sponzorov sme sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. A keďže aj v interiéroch nášho zariadenia teraz trávime viacej času, tak sme v oddychovej časti zariadenia zriadili veľké akvárium a posedenie pri ňom.

Rovnako sme chceli aj my počas pandémie pomôcť a pre Skalicu a široké okolie sme ušili tisíce rúšok.

 Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 26.1.2021

                           Beata Minďašová, predseda predstavenstva