Darujte 2%z Vašich daní …..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek ďalšiemu náročnému roku, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2021 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme vo zvýšenej miere použili na ochranu a regeneráciu našich klientov i zamestnancov, zakúpili sme rôzne terapeutické pomôcky i kyslíkový koncentrátor. Prispievali sme na stravu klientov s výživovými problémami.

S naším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách na námestí v Skalici.

Pokračovali sme  v revitalizácii našej krásnej záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. Rovnako sa viacej  činností sústredilo do našich dielničiek, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktorý má verejnosť tak veľký záujem.

Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 19.1.2022

Beata Minďašová predseda predstavenstva

http://www.dsszelenydom.sk/wp-content/uploads/2022/01/tlačivo-na-2-Zelený-dom-Skalica-2.pdf