Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Zelený dom Skalica

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici, nesmierne si ceníme, že aj v minulom roku, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. V uplynulom roku sme dokázali zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských, rekreačných, ozdravujúcich i športových podujatí. S Vaším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách v Piešťanoch i Skalici. Vďaka Vašim príspevkom udržiavame naše záhrady, vysadili sme množstvo ovocných kríkov a stromov. V uplynulom roku sa nám opäť podarilo činností sústrediť do našich „Dielničiek“ pre záujemcov, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktorý má verejnosť tak veľký záujem. Uskutočnili sa pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov v Skalici i pre Materskú školu v Skalici. Na reprezentáciu občianskeho združenia sme si v minulom roku skompletizovali skalické slávnostné kroje šité na mieru našim klientom aj s čižmami. Kroje využívame pri vystupovaní na Tradičných umeleckých remeslách, na vystupovaní na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, resp. podujatiach organizovaných inými subjektmi. Minulý rok sme sa v prezentovali v Piešťanoch, na remeslách v Skalici, Veľkonočných trhoch v spoločnosti Schaeffler Skalica, ako aj na rôznych kultúrnych podujatiach v iných mestách. V spolupráci s občianskym združením Tradičné umelecké remeslá sme sa v Poľsku a v Českej republike zúčastnili projektu „Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb“. Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť. Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. S úctou a vďakou Mgr.  Beata Minďašová, predseda predstavenstva V Skalici, 29.1.2024