Darujte Zelenému domu 2% z Vašich daní….

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek tomu, že minulý rok bol pre všetkých mimoriadne náročný, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2020 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme použili na ochranu našich klientov i zamestnancov pred pandémiou, zakúpili sme ochranné pomôcky aj testy.

Medzi dvoma vlnami pandémie sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách a pri Slnečných jazerách v Senci.

Aj za výraznej podpory viacerých sponzorov sme sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. A keďže aj v interiéroch nášho zariadenia teraz trávime viacej času, tak sme v oddychovej časti zariadenia zriadili veľké akvárium a posedenie pri ňom.

Rovnako sme chceli aj my počas pandémie pomôcť a pre Skalicu a široké okolie sme ušili tisíce rúšok.

 Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 26.1.2021

                           Beata Minďašová, predseda predstavenstva

Darujte 2% z Vašich daní Zelenému domu…..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu  a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej

Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré  ste darovali nášmu občianskemu združeniu  sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Zelený dom Skalica a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:

 • Olympiáda Zeleného domu pre seniorov z regiónu
 • Výstava výrobkov na Ministerstve financií SR a Klientskom centre Ministerstva vnútra SR
 • Rekreácie a kúpele (Tatry,  Piešťany, Senec)
 • Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch a v Skalici
 • Séria vystúpení Dr. Klauna
 • Revitalizácia záhrady
 • Projekt „Dielničky pre Skalicu“, so zameraním na seniorov
 • Kultúrne podujatia (Štrkovecká Barónka, Humanitárny ples Dolní Bojanovice, Letś Dance Senica
 • Športové podujatia (plavecké preteky Hodonín, Kometa Brno, zápasy HK Skalica, Športparáda Hodonín, Športové hry Pastuchov…)
 • Spoločenské podujatia
 • Výlet Macocha
 • Záver medzinárodnej spolupráce a prezentácie v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+  „Ľudové remeslo – šanca pre každého“
 • Súčinnosť pri rekonštrukcii spojovacej chodby
 • a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v ZSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

Beata Minďašová, predseda predstavenstva

Prax pre študentov vysokých škôl

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2019/2020 v týchto termínoch:

 • 09.12.-13.12.2019,
 • 10.02.-14.02.2020,
 • 23.03.-27.03.2020,
 • 20.04.-24.04.2020,
 • 25.05.-29.05.2020.


Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou minimálne 14 dní pred požadovaným termínom.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.

Darujte 2% Zelenému domu …..

Milí priaznivci a podporovatelia Zeleného domu

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej.
Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.
V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Zelený dom Skalica a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:
– Rekreácie a kúpele (Tatry, Piešťany, Senec)
– Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch, v Skalici a na Štrbskom Plese
– Revitalizácia záhrady
Projekt „Dielničky pre Skalicu“ a región (Senior dome Terézia v Holíči, ZŠ)
Vajanského, workshop pre zss skalického a senického okresu. vianočné dielničky so
študentmi SZŠ v Skalici a s deťmi z MŠ Hviezdoslavova v Skalici)
– Krúžky (plavecký, tanečný, športový krúžok, keramický, čitateľský, tkáčsky, hudobný, tvorivé dielne ,wellness krúžok, sociálno-psychologický tréning, krúžok individuálnych zručností počítačový krúžok, krúžok Celý rok v záhrade, krúžok ručných prác)
– Zábavno-športový deň na Baťovom kanále
– Kultúrne podujatia (výstavy, kino, Dr. Klaun)
– Plesy pre zdravotne znevýhodnených (Hodonín a Dolní Bojanovice)
– Športové podujatia (Hodonín, Pastuchov, Kometa Brno, Európsky týždeň mobility Skalica, plavecké preteky Hodonín)
– Spoločenské podujatia (Dreamnight ZOO Hodonín, Skanzen Strážnice)
– Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ “Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činnosti domovov sociálnych služieb” v poľskom Ustroni a srbskej Kovačici
– a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete

 Tlačivo na 2% : Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ZD

Prax pre študentov vysokých škôl.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2018/2019 v týchto termínoch: 19.-23.11.2018
10.-14.12.2018
18.2.-22.2.2019
8.4.-12.4.2019
13.5.-17.5.2019
Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2018 resp. do 14. 2. 2019.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.

Darujte 2% Zelenému domu..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu  a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej

Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré  ste darovali nášmu občianskemu združeniu  sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

V spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:

 • Rekreácie a kúpele (Tatry a Piešťany)
 • Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch a v Skalici
 • Revitalizácia záhrady
 • Projekt „Dielničky pre Skalicu“
 • Koncert k 25. výročiu založenia DSS Skalica
 • Výstava s vernisážou v Malej sále Domu kultúry v Skalici
 • Kultúrne podujatia
 • Športové podujatia
 • Spoločenské podujatia
 • Výlety
 • Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ „Ľudové remeslo – šanca pre každého“
 • a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% tlačivo – (  zeleny dom 2 ) z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Pozvánka