Prax pre študentov vysokých škôl

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici oznamuje, že prax pre študentov  vysokých škôl bude v tomto školskom roku v dvoch termínoch: 18.11. – 22. 11. 2017 a 17. 2. – 21. 2. 2018. Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 13. 11. 2017 resp. do 12. 2. 2018.

V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.