10. výročie Zeleného domu – vernisáž výstavy výrobkov