Navštívili sme MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova