Obdarovali nás (vypaľovacia pec) – Walter Ziemons s manželkou