Prax pre študentov vysokých škôl

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2019/2020 v týchto termínoch:

  • 09.12.-13.12.2019,
  • 10.02.-14.02.2020,
  • 23.03.-27.03.2020,
  • 20.04.-24.04.2020,
  • 25.05.-29.05.2020.


Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou minimálne 14 dní pred požadovaným termínom.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.

Prax pre študentov vysokých škôl.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2018/2019 v týchto termínoch: 19.-23.11.2018
10.-14.12.2018
18.2.-22.2.2019
8.4.-12.4.2019
13.5.-17.5.2019
Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2018 resp. do 14. 2. 2019.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.