Darujte 2%z Vašich daní …..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nemierne si ceníme, že napriek ďalšiemu náročnému roku, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2021 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme vo zvýšenej miere použili na ochranu a regeneráciu našich klientov i zamestnancov, zakúpili sme rôzne terapeutické pomôcky i kyslíkový koncentrátor. Prispievali sme na stravu klientov s výživovými problémami.

S naším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách na námestí v Skalici.

Pokračovali sme  v revitalizácii našej krásnej záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. Rovnako sa viacej  činností sústredilo do našich dielničiek, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktorý má verejnosť tak veľký záujem.

Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 19.1.2022

Beata Minďašová predseda predstavenstva

http://www.dsszelenydom.sk/wp-content/uploads/2022/01/tlačivo-na-2-Zelený-dom-Skalica-2.pdf

Darujte Zelenému domu 2% z Vašich daní….

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek tomu, že minulý rok bol pre všetkých mimoriadne náročný, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2020 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme použili na ochranu našich klientov i zamestnancov pred pandémiou, zakúpili sme ochranné pomôcky aj testy.

Medzi dvoma vlnami pandémie sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách a pri Slnečných jazerách v Senci.

Aj za výraznej podpory viacerých sponzorov sme sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. A keďže aj v interiéroch nášho zariadenia teraz trávime viacej času, tak sme v oddychovej časti zariadenia zriadili veľké akvárium a posedenie pri ňom.

Rovnako sme chceli aj my počas pandémie pomôcť a pre Skalicu a široké okolie sme ušili tisíce rúšok.

 Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 26.1.2021

                           Beata Minďašová, predseda predstavenstva

Prax pre študentov vysokých škôl

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2019/2020 v týchto termínoch:

  • 09.12.-13.12.2019,
  • 10.02.-14.02.2020,
  • 23.03.-27.03.2020,
  • 20.04.-24.04.2020,
  • 25.05.-29.05.2020.


Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou minimálne 14 dní pred požadovaným termínom.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.

Prax pre študentov vysokých škôl.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2018/2019 v týchto termínoch: 19.-23.11.2018
10.-14.12.2018
18.2.-22.2.2019
8.4.-12.4.2019
13.5.-17.5.2019
Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2018 resp. do 14. 2. 2019.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.