Darujte Zelenému domu 2% z Vašich daní….

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek tomu, že minulý rok bol pre všetkých mimoriadne náročný, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2020 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme použili na ochranu našich klientov i zamestnancov pred pandémiou, zakúpili sme ochranné pomôcky aj testy.

Medzi dvoma vlnami pandémie sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách a pri Slnečných jazerách v Senci.

Aj za výraznej podpory viacerých sponzorov sme sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. A keďže aj v interiéroch nášho zariadenia teraz trávime viacej času, tak sme v oddychovej časti zariadenia zriadili veľké akvárium a posedenie pri ňom.

Rovnako sme chceli aj my počas pandémie pomôcť a pre Skalicu a široké okolie sme ušili tisíce rúšok.

 Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 26.1.2021

                           Beata Minďašová, predseda predstavenstva

Prax pre študentov vysokých škôl.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v školskom roku 2018/2019 v týchto termínoch: 19.-23.11.2018
10.-14.12.2018
18.2.-22.2.2019
8.4.-12.4.2019
13.5.-17.5.2019
Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 15. 11. 2018 resp. do 14. 2. 2019.
V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.