„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Každoročne vystupujeme i predávame na prehliadke ľudových umeleckých remesiel v Piešťanoch