„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Ďakujeme Zelenému domu

pozdrav členov Bratislavského chlapčenského zboru po vystúpení v Skalici (2017)