„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
Čulenova 978/3, 909 01 Skalica

Telefón:
ústredňa: 034 / 664 5368
riaditeľka a fax: 034 / 664 4651

E-mail
ks.tt1708913654-apuz1708913654@mody1708913654nelez1708913654
ks.mo1708913654dynel1708913654ezssd1708913654@ofni1708913654
ks.mo1708913654dynel1708913654ezssd1708913654@atae1708913654b.avo1708913654sadni1708913654m1708913654

https://www.facebook.com/zeleny.dom.skalica.o.z/

IČO: 31105394
DIČ: 2021046951

Mgr. Beata Minďašová, riaditeľka

PhDr. Ivana Indrichovičová, manažérka kvality / sociálna pracovníčka / vedúca úseku hospodársko – obslužných činností

Mgr. Katarína Mokrohajská, vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

Mgr. Denisa Mikulová, vedúca úseku zdravotnej starostlivosti, hlavná sestra

Bc. Ľubica Matulová,  personalistka / mzdová účtovníčka

Bc. Alena Zabadalová, administratívna pracovníčka pre stravovaciu prevádzku

Marcela Hudečková, administratívno-sociálna pracovníčka

Ing. Zuzana  Kosírová, ekonómka