„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
Čulenova 978/3, 909 01 Skalica

Telefón:
ústredňa: 034 / 664 5368
riaditeľka a fax: 034 / 664 4651

E-mail
ks.tt1696346130-apuz1696346130@mody1696346130nelez1696346130
ks.mo1696346130dynel1696346130ezssd1696346130@ofni1696346130
ks.mo1696346130dynel1696346130ezssd1696346130@atae1696346130b.avo1696346130sadni1696346130m1696346130

https://www.facebook.com/zeleny.dom.skalica.o.z/

IČO: 31105394
DIČ: 2021046951

Mgr. Beata Minďašová, riaditeľka

PhDr. Ivana Indrichovičová, manažérka kvality / sociálna pracovníčka / vedúca úseku hospodársko – obslužných činností

Mgr. Katarína Mokrohajská, vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

Mgr. Denisa Mikulová, vedúca úseku zdravotnej starostlivosti, hlavná sestra

Bc. Ľubica Matulová,  personalistka / mzdová účtovníčka

Bc. Alena Zabadalová, administratívna pracovníčka pre stravovaciu prevádzku

Marcela Hudečková, administratívno-sociálna pracovníčka

Ing. Zuzana  Kosírová, ekonómka