„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
Čulenova 978/3, 909 01 Skalica

Telefón:
ústredňa: 034 / 664 5368
riaditeľka a fax: 034 / 664 4651

E-mail
ks.tt1670038389-apuz1670038389@mody1670038389nelez1670038389
ks.mo1670038389dynel1670038389ezssd1670038389@ofni1670038389
ks.mo1670038389dynel1670038389ezssd1670038389@atae1670038389b.avo1670038389sadni1670038389m1670038389

https://www.facebook.com/zeleny.dom.skalica.o.z/

IČO: 31105394
DIČ: 2021046951

Darovací účet: SK1181800000007000492502 (Štátna pokladňa)

Mgr. Beata Minďašová, riaditeľka

PhDr. Ivana Indrichovičová, manažérka kvality/sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Mokrohajská, vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

Bc. Denisa Mikulová, vedúca úseku zdravotnej starostlivosti, hlavná sestra

Bc. Ľubica Matulová, vedúca úseku hospodársko-obslužných činností, personalista, mzdová účtovníčka

Bc. Alena Zabadalová, administratívna pracovníčka pre stravovaciu prevádzku

Marcela Hudečková, administratívno – sociálna pracovníčka

Ing. Zuzana  Kosírová, ekonómka