„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
Čulenova 978/3, 909 01 Skalica

Telefón:
ústredňa: 034 / 664 5368
riaditeľka a fax: 034 / 664 4651

E-mail
ks.tt1718623598-apuz1718623598@mody1718623598nelez1718623598
ks.mo1718623598dynel1718623598ezssd1718623598@ofni1718623598
ks.mo1718623598dynel1718623598ezssd1718623598@atae1718623598b.avo1718623598sadni1718623598m1718623598

https://www.facebook.com/zeleny.dom.skalica.o.z/

IČO: 31105394
DIČ: 2021046951

Mgr. Beata Minďašová, riaditeľka

PhDr. Ivana Indrichovičová, manažérka kvality / sociálna pracovníčka / vedúca úseku hospodársko – obslužných činností

Mgr. Katarína Mokrohajská, vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

Mgr. Denisa Mikulová, vedúca úseku zdravotnej starostlivosti, hlavná sestra

Bc. Ľubica Matulová,  personalistka / mzdová účtovníčka

Bc. Alena Zabadalová, administratívna pracovníčka pre stravovaciu prevádzku

p. Marcela Hudečková, administratívno-sociálna pracovníčka

p. Erik Brezovský, ekonóm