„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Spolupráca s Mikádom, o.z.

Cieľom Občianskeho združenia Mikádo, na ktorého vzniku v r. 2006 sme sa výraznou mierou podieľali, je vzdelávanie, poradenstvo v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Združuje aktivistov, ktorí majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov so špeciálnymi potrebami – občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi.

V súčasnosti sme zaradili dvoch našich klientov do pracovného procesu prostredníctvom chránených dielní, ktoré Mikádo zriadilo.