„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Občianske združenie

Zoznam dokumentov

Stanovy občianskeho združenia Zelený dom Skalica

Použitie finančných prostriedkov z 2% rok 2016

Použitie finančných prostriedkov 2% rok 2017

Použitie finančných prostriedkov 2% rok 2018

Kontakty OZ

Predseda predstavenstva: Mgr. Beata Minďašová

IČO: 42162041

DIČ: 2023205173

Č.Ú.: SK41 5600 0000 0026 2005 5001