„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Aktivity

Počas svojej existencie Zelený dom Skalica okrem svojej prvoradej úlohy – starostlivosti o znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby, pripravil a usporiadal desiatky podujatí a aktivít – koncerty, rehabilitačné pobyty v horskom prostredí, turistické pobyty, kurzy plávania, výstavy, prezentácie na jarmokoch, úspešné prezentácie na celoštátnych prehliadkach výtvarných prác.