„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Pravidelné aktivity

Prijímatelia sociálnej služby sa pod dohľadom personálu pravidelne  zúčastňujú:

1x do týždňa

pondelok – krytá plaváreň
utorok – tanečný krúžok
streda – návšteva telocvične, športový krúžok
streda – keramický krúžok
štvrtok – návšteva knižnice
štvrtok – tkáčsky krúžok
piatok – hudobný krúžok
piatok – tvorivé dielne

Podľa určenia:

Wellness krúžok, Počítačový krúžok
Krúžok domácich a ručných prác
Krúžok Celý rok v záhrade, Keramický krúžok