„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

aktivity – rok 2017

AKCIE KONANÉ V ROKU 2017

Návšteva kultúrnych podujatí v meste Skalica – výstavy obrazov, keramiky, fotografií a pod. podľa aktuálnej ponuky.

DEŇ MIESTO AKCIA

18.2.2017 Kulturní dúm Hodonín Ples Benatura
25.2.2017 Obecní dúm Dolní Bojanovice Humanitární ples
4.3.2017 DRFG Aréna Brno 8.ročník Dortiády
15.3.2017 MsÚ Skalica oceňovanie pracovníkov pracujúcich v
sociálnych službách
22.3.2017 MsKS Galanta Štrkovecká barónka
6.4.2017 Senior dom Terézia, Holíč tvorivé dielničky
10.4.2017 Úrad TTSK ,Trnava predajné veľkonočné trhy
12.4.2017 Sportovní hala TEZA Hodonín Sportparáda
23.4.2016 DK Galanta benef. koncert „Chyťme sa za ruky“
26.4.2016 Pastuchov Športový deň
27.4.2017 DSS Skalica Dr. Klaun
9.5.2017 DSS Skalica Dr. Klaun
13.5.2016 Kátov Kvetinové dni Kátov- prezentácia výrobkov
19.-21.5.2017 Piešťany, kúpeľný ostrov vystúpenie na podujatí Tradičné + prezentácia výrobkov našich klientov
1.6.2017 Štadión Topoľníky MDD 2017
6.6.2017 ZPSaDSS Senica Let´s dance
8.6.2017 ZOO Hodonín Dreamnight 2017
14.6.2017 DSS Skalica priateľské stretnutie s klientmi zo Zeleného
Domu Pohody Hodonín
15.6.2017 DSS Skalica návšteva RZP aj so sanitkou
v Zelenom dome
22.6.2017 Brick by Brick, Skalica návšteva Centra kreatívneho vzdelávania, lego
23.6.2017 Ateliér keramikára M. Korčáka, Skalica prehliadka tvorby + točenie na hrnčiarskom kruhu
26.6.-30.6.2017 Penzión Betánia ,Senec letný pobyt celoročných klientov v Senci
27.6.2017 Súkromná ZŠ Skalica florbalový zápas medzi žiakmi ZŠ a našimi klientmi
28.6.2017 prístav Baťov kanál, Skalica výlet klientov
29.6.2017 Cukráreň Michlík, Skalica posedenie pri zmrzline
30.6.-4.7.2017 Umag, Chorvátsko pobyt pri mori s klientmi z Chránenej dielne
Mikádo Skalica, zúčastnili sa naše 2 klientky, ktoré pracujú v Mikáde
7.7.2017 Námestie Slobody, Skalica prezentácia výrobkov klientov na
Remeselnom jarmoku v Skalici
30.8.2017 ZŠ Strážnická, Skalica Olympiáda chránenej dielne Mikádo
5.9.-12.9.2017 Nová Lesná, Vysoké Tatry rekondično-rekreačný pobyt klientov
16.9.-22.9.2017 Skalica Európsky týždeň mobility
18.9.-22.9.2017 Hotel máj, Piešťany kúpeľný pobyt
23.-24.9.2017 Skalické dni, jarmok prezentácia výrobkov našich klientov
12.10.2017 DSS Skalica Dr.Klaun
18.10.2017 Senior dom Terézia vystúpenie na Medzigeneračnom stretnutí
pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
23.10.2017 Senior dom Terézia tanečné vystúpenie našich klientov
26.10.2017 DK Senica Benefičný koncert Vitae Ludus 2017
14.11.2017 DK Skalica Koncert k 25. Výročiu založenia DSS
Skalica + vernisáž výrobkov našich klientov
16.11.2017 Reštaurácia Pálma, Topoľníky Podujatie „Postoj chvíľa, si krásna…“