„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

aktivity – rok 2016

AKCIE KONANÉ V ROKU 2016

Návšteva kultúrnych podujatí v meste Skalica – výstavy obrazov, keramiky, fotografií a pod. podľa aktuálnej ponuky.

DEŇ MIESTO AKCIA
20.2.2016 Kulturní dúm Hodonín Ples Benatura
28.2.2016 DRFG Aréne, Brno zápas Komety
12.3.2016 DRFG Aréna Brno 7.ročník Dortiády
15.3.2016 MsKS Galanta Štrkovecká barónka
9.4.2016 Dolní Bojanovice Humanitární ples
12.4.2016 DSS Skalica Dr.Klaun
13.4.2016 Sportovní hala TEZA Hodonín Sportparáda
21.3.2016 Úrad TTSK ,Trnava predajné veľkonočné trhy
22.3.2016 MsÚ Skalica oceňovanie pracovníkov pracujúcich v
sociálnych službách
19.4.2016 DSS Skalica dielničky so študentkami- seniorkami
UTV v Skalici
20.4.2016 Pastuchov Športový deň
24.4.2016 DK Galanta benef. koncert „Chyťme sa za ruky“
30.4.2016 Knižnica Skalica prezentácia výrobkov našich klientov
7.5.2016 Kátov Kvetinové dni Kátov- prezentácia
výrobkov našich klientov
21.5.2016 Piešťany, kúpeľný ostrov vystúpenie na podujatí TĽUR
23.-26.5.2016 DK Senica prezentácia prác klientov zss senického a
skalického okresu
25.5.2016 ZPSaDSS Senica Let´s dance
25.5.2016 DK Senica workshopy
1.6.2016 Topoľníky MDD 2015
8.6.2016 DSS Skalica dielničky Zeleného domu s DSS
Pstuchov, DSS Galanta, DSS Šintava
Zelený dúm Pohody a žiakmi ŠZŠ v
Skalici
17.6.-20.6.2016 Poľsko, Ustroň Prac.stretnutie v rámci projektu
Erazmus +
22.6.2016 DK Senica 10.výročie denného stacionára
Svetluška
8.7.2016 Nám.Slobody,Skalica Remeselný jarmok, vystúpenie
našich klientov
6.9.-12.9.2016 Nová Lesná, Vysoké Tatry Rekondično-rekreačný pobyt
klientov
18.9.-23.9.2016 Piešťany, Hotel Máj kúpeľný pobyt klientov
21.9.2016 Hala TEZA Hodonín Sportovní hry pro tělesne postižené
děti a mládež
13.10.2016 DK Senica Benefičný koncert Vitae Ludus 2016
20.10.2016 Štíbor Skalica Jesenné dielničky
21.10.2016 Mestské kult. stredisko Košúty Košútsky hudobný kľúč
9.11.2016 DK Topoľníky „ Postoj chvíľa, si krásna…“
10.11.2016 DSS Skalica predstavenie Dr. Klaun
16.11.2016 Senior dom Terézia, Holíč tvorivé dielničky so seniormi
22.11.2016 Hotel SAN Holíč Piesne o láske, vystúpenie
2.12.2016 Skanzen Strážnice „Radujme se, veselme se“ vianočné pásmo
5.12.2016 DSS Skalica pečenie s primátorom Skalice
6.12.2016 DSS Skalica vianočné dielničky, vystúpenie študentov
zo SZŠ Skalica
6.12.2016 DSS Skalica Mikuláš v Zelenom dome, návšteva
primátora a poslancov MZ Skalica
9.12.2016 Aproxima Skalica odovzdávanie daru pre DSS Skalica
13.12.2016 Senior dom Terézia Holíč, tanečné vystúpenie našich klientov
15.12.2016 DSS Skalica návšteva skalických futbalistov
16.12.2016 futbalový štadión Skalica účasť na tréningu futbalistov
a preberanie finančného daru pre DSS Skalica
16.12.2016 Penzión Golf Maxim vianočné posedenie u p. S. Chovanca