„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Sociálno-psychologické tréningy

Raz do mesiaca sa 12 našich prijímateľov sociálnej služby zúčastňuje sociálno-psychologických tréningov, ktorých cieľom je podpora zdravého vývinu, sociálnych zručností, foriem komunikácie na základe interpersonálnych skúseností a sprievodných emocionálnych zážitkov, schopnosti empatie, komunikácie, sebauvedomenia a prevencia negatívneho sociálneho správania.

Taktiež psychologička zariadenia PhDr. Anna Janičkovičová spolupracuje pri poskytovaní individuálneho poradenstva pre prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov, rodičov klientov podľa potreby posúdenie aktuálneho psychického stavu, psychologickej diagnostiky pre posudkovú komisiu, a navrhuje efektívnejšie formy práce s prijímateľmi sociálnej služby.