Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby – JANUAR 2024