Zverejňovanie

Strana:   1 2 3 4 5 . . .  >   >>|  
Číslo dokumentu Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Obstarávateľ Dodávateľ Predmet Cena Príloha
(bez čísla) 2022-03-31 2022-03-31 ZSS Zelený Dom Skalica Centrálny register zmlúv Od 31.3.2022 sú podľa § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. zmluvy zverejňované na www.crz.gov.sk    
07/2022 2022-03-24 2022-03-24 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák s.r.o. Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 22/2021 8 456,87 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
06/2022 2022-03-17 2022-03-17 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák s.r.o. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 22/2021 7 752,87 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
05/2022 2022-03-17 2022-03-17 ZSS Zelený Dom Skalica VEPOS - SKALICA, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 012/2015   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(469.9 KB)
04/2022 2022-03-16 2022-03-15 ZSS Zelený Dom Skalica MAGNA ENERGIA a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 10136/2021   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(363 KB)
03/2022 2022-01-20 2022-01-18 ZSS Zelený Dom Skalica Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
02/2022 2022-01-18 2022-01-18 ZSS Zelený Dom Skalica MEDIATEL spol. s r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 154,80 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(409.1 KB)
01/2022 2022-01-05 2022-01-05 ZSS Zelený Dom Skalica PROFIS spol. s r.o. Zmluva PO, BOZP a CO   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(3.3 MB)
26/2021 2021-12-30 2021-12-16 ZSS Zelený Dom Skalica MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Kúpna zmluva - dodávka základných potravín, pochutín, sterilizovaného ovocia a zeleniny 6 086,16 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
25/2021 2021-12-30 2021-12-20 ZSS Zelený Dom Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka mrazenej hydiny, rýb, zeleniny a ovocia 2 831,01 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
24/2021 2021-12-30 2021-12-30 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 6 687,05 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
23/2021 2021-12-30 2021-12-30 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka čerstého chleba a pekárenských výrobkov 2 740,68 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
22/2021 2021-12-30 2021-12-30 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a údenín 7 048,87 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
21/2021 2021-12-30 2021-12-30 ZSS Zelený Dom Skalica Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Kúpna zmluva - dodávka zemiakov, čerstvej zeleniny a ovocia 5 727,86 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
20/21 2021-12-20 2021-12-15 ZSS Zelený Dom Skalica VEPOS - SKALICA, s.r.o. Zmluva č. 0152/2021 - odoberanie odpadu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
19/21 2021-12-20 2021-11-29 ZSS Zelený Dom Skalica VEPOS - SKALICA, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 012/2015 o odbere BRKO   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(331.1 KB)
18/2021 2021-12-13 2021-11-26 ZSS Zelený Dom Skalica Solitea Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok na mobilný telefón   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
17/2021 2021-11-18 2021-11-16 ZSS Zelený Dom Skalica MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o dodávke elektriny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(867.5 KB)
16/2021/1 2021-10-28 2021-10-25 ZSS Zelený Dom Skalica AGEL Clinic s.r.o. Prílohy k Zmluve o poskyt. pracovnej zdrav. služby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
16/2021 2021-10-28 2021-10-25 ZSS Zelený Dom Skalica AGEL Clinic s.r.o. Zmluva o poskyt. pracovnej zdrav. služby a zabezpečení výkonu lekárskych preventívnych prehliadok   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2 MB)
15/2021 2021-10-27 2021-10-25 ZSS Zelený Dom Skalica Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení výkonov zdravotnej pracovnej služby 0,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(286.7 KB)
14/2021 2021-07-19 2021-07-19 ZSS Zelený Dom Skalica ARS invest, spol. s r.o. Oprava oplotenia ZSS Zelený dom Skalica 26 716,97 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.4 MB)
13/2021 2021-06-01 2021-05-25 ZSS Zelený Dom Skalica Mesto Skalica Zmluva o poskytnutí dotácie - Dielničky ZD 250,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(709.6 KB)
12/2021 2021-06-01 2021-05-25 ZSS Zelený Dom Skalica Mesto Skalica Zmluva o poskytnutí dotácie - Sústredenie 750,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(709 KB)
11/2021 2021-03-22 2021-03-22 ZSS Zelený Dom Skalica KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP 22,25 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(767.2 KB)
10/2021 2021-02-17 2021-02-17 ZSS Zelený Dom Skalica Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(148 KB)
09/2021 2021-01-14 2021-01-14 ZSS Zelený Dom Skalica MEDIATEL spol. s r.o. zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(384 KB)
08/2021 2021-01-04 2021-01-04 ZSS Zelený Dom Skalica PROFIS spol. s r.o. zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.7 MB)
03/2021 2020-12-28 2020-12-21 ZSS Zelený Dom Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
02/2021 2020-12-28 2020-12-21 ZSS Zelený Dom Skalica MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. základné potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
07/2021 2020-12-28 2020-12-21 ZSS Zelený Dom Skalica Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
06/2021 2020-12-28 2020-12-28 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. chlieb, pekárenské výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
05/2021 2020-12-28 2020-12-28 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. mlieko, mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
04/2021 2020-12-28 2020-12-28 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. mäso, mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
01/2021 2020-12-11 2020-12-11 ZSS Zelený Dom Skalica PROFI V+K spol. s r.o. zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.6 MB)
18/2020 2020-11-24 2020-11-24 ZSS Zelený Dom Skalica APROXIMA, s.r.o. dar   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(231.1 KB)
17/2020 2020-11-24 2020-11-24 ZSS Zelený Dom Skalica Peter Vida-SADEX Sadové úpravy v areáli ZSS Zelený dom Skalica 17 352,20 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
16/2020 2020-09-02 2020-09-02 ZSS Zelený Dom Skalica Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(641.9 KB)
15/2020 2020-08-17 2020-08-17 ZSS Zelený Dom Skalica Mesto Skalica Dotácia - Dielničky 900,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(848.6 KB)
14/2020 2020-08-17 2020-08-17 ZSS Zelený Dom Skalica Mesto Skalica Dotácia 1 000,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(852.8 KB)
13/2020 2020-08-17 2020-08-17 ZSS Zelený Dom Skalica Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
12/2020 2020-06-30 2020-06-29 ZSS Zelený Dom Skalica Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.8 MB)
11/2020 2020-06-30 2020-06-29 ZSS Zelený Dom Skalica BIDFOOD Slovakia s.r.o. mrazené potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.7 MB)
10/2020 2020-06-30 2020-06-25 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. chlieb a pekárske výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.7 MB)
09/2020 2020-06-30 2020-06-25 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. mäso, mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.8 MB)
08/2020 2020-06-30 2020-06-25 ZSS Zelený Dom Skalica Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. mlieko, mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.7 MB)
07/2020 2020-06-30 2020-06-29 ZSS Zelený Dom Skalica MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. základné potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.7 MB)
6/2020 2020-06-17 2020-06-17 ZSS Zelený Dom Skalica Trnavský samosprávny kraj PC + Monitor 2,40 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(662.7 KB)
05/2020 2020-04-24 2020-04-24 ZSS Zelený Dom Skalica Stredná odborná škola J.Čabelku ochranné štíty   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(182.3 KB)
04/2020 2020-01-30 2019-12-12 ZSS Zelený Dom Skalica Poľnohospodárske družstvo Radošovce nájomná zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(965.5 KB)
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica,
Čulenova 3, 909 01 Skalica, tel.: 034/6645368, e-mail: zelenydom@zupa-tt.sk