Zverejňovanie

Strana:   |<<   <   1 2 3 4 5 >   >>|  
Číslo dokumentu Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Obstarávateľ Dodávateľ Predmet Cena Príloha
13/2017 2017-11-24 2017-11-10 DSS Zeleny Dom SPRÁVA MESTSKÉHO MEJETKU, s.r.o. prenájom invenáru, požiarna hliadka 162,48 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(659.4 KB)
11/2017 2017-10-26 2017-10-17 DSS Zeleny Dom SOZA, Bratislava udelenie súhlasu- licencie Používateľovi   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(956.3 KB)
12/2017 2017-10-24 2017-10-23 DSS Zeleny Dom Remosta s.r.o. Piešťany Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov ZTI a UK pre DSS Skalica 66 253,20 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
9/2017 2017-10-03 2017-10-02 DSS Zeleny Dom KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. Dodávka a montáž videovrátnika 5 168,64 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(480 KB)
10/2017 2017-09-13 2017-09-13 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotná škola Skalica prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(710.2 KB)
8/2017 2017-09-05 2017-09-05 DSS Zeleny Dom Ing.arch.Iveta Kopecká dodatok č.1 k zmluve o dielo č.8 990,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(256.9 KB)
8/2017 2017-07-31 2017-07-31 DSS Zeleny Dom Ing.arch. Iveta Kopecká projektová dokumentácia 12 960,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.5 MB)
5/2017 2017-04-24 2017-04-24 DSS Zeleny Dom Hílek a spol. kúpa automobilu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(768.4 KB)
2/2017 2017-03-30 2017-03-29 DSS Zeleny Dom Tabita-IKSS,sro vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
()
2/2017 2017-03-30 2017-03-29 DSS Zeleny Dom Tabita-IKSS,sro vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.9 MB)
7/2017 2017-03-29 2017-03-29 DSS Zeleny Dom Zariadenie pre seniorov stacionárny bicykel   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(201.8 KB)
4/2017 2017-03-20 2017-03-20 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond mesta Skalica projekt: sústredenie mentálne postihnutých   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(182.8 KB)
3/2017 2017-03-20 2017-03-20 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond mesta Skalica projekt: Dielničky Zeleného domu pre Skalicu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(178.5 KB)
1/2017 2017-01-27 2017-01-27 DSS Zeleny Dom Mediatel spol.s r.o. inzercia   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
6/2017 2017-01-20 2017-01-20 DSS Zeleny Dom Základná škola prenájom bazéna   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(435.6 KB)
16/2016 2016-12-21 2016-12-21 DSS Zeleny Dom Ľubica Križanová zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.2 MB)
17/2016 2016-12-20 2016-12-20 DSS Zeleny Dom Nicol Slovakia výroba nábytku   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
14/2016 2016-12-20 2016-12-20 DSS Zeleny Dom Bidvest Slovakia potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.8 MB)
19/2016 2016-12-15 2016-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
18/2016 2016-12-15 2016-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny pekárenské výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.2 MB)
15/2016 2016-12-15 2016-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso-potraviny potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.1 MB)
12/2016 2016-12-15 2016-12-15 DSS Zeleny Dom Mabonex potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(5.8 MB)
11/2016 2016-11-19 2016-11-29 DSS Zeleny Dom Pyroplant stavebné opravy a rekonštrukcie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.3 MB)
13/2016 2016-11-16 2016-11-16 DSS Zeleny Dom Profis BOZP, PO, CO   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(5.5 MB)
8/2016 2016-11-16 2016-11-16 DSS Zeleny Dom Profis bozp a po   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
7/2016 2016-11-09 2016-11-09 DSS Zeleny Dom Tatrastrecha rekonštrukcia strechy   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.2 MB)
6/2016 2016-10-20 2016-10-20 DSS Zeleny Dom Pyroboss pracovná zdravotná služba   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(862 KB)
5/2016 2016-09-28 2016-09-26 DSS Zeleny Dom SZŠ prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.7 MB)
4/2016 2016-09-28 2016-09-20 DSS Zeleny Dom SLSP elektronické služby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.6 MB)
3/2016 2016-05-31 2016-05-31 DSS Zeleny Dom RIKBA spol.s r.o. rekonštrukcia kúrenia   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(8.8 MB)
2/2016 2016-04-04 2016-04-04 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica dar   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(736.5 KB)
1/2016 2016-02-05 2016-02-05 DSS Zeleny Dom Správa Mestského majektu prenájom školského bazénu 80,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.8 MB)
16/2015 2015-12-31 2015-12-22 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie mäsa   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.5 MB)
15/2015 2015-12-31 2015-12-22 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávka mlieka   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
14/2015 2015-12-31 2015-12-22 DSS Zeleny Dom R.E.I.P. Trade, s.r.o. Kopčany dodávanie ovocia a zeleniny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
13/2015 2015-12-31 2015-12-22 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie - chlieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
12/2015 2015-12-31 2015-12-15 DSS Zeleny Dom Mabonex, Piešťany   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(3 MB)
10/2015 2015-12-15 2015-12-14 DSS Zeleny Dom Protherm Production s.r.o. dar 900,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(531.4 KB)
9/2015 2015-12-15 2015-12-08 DSS Zeleny Dom Školské hospodárstvo, Piešťany darovanie jablk   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(260.1 KB)
11/2015 2015-11-26 2015-11-24 DSS Zeleny Dom Vepos-Skalica biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.8 MB)
8/2015 2015-10-27 2015-10-12 DSS Zeleny Dom PROORMEDENTSK s.r.o., Bratislava aktívno-pasívny pohybový rehabilitačný prístroj   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.9 MB)
7/2015 2015-09-25 2015-09-21 DSS Zeleny Dom MPSVaR Bratislava poskytnutie dotácie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.9 MB)
6/2015 2015-09-11 2015-09-04 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotnícka škola Skalica výpožička nebytových priestorov - telocvičňa   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
5/2015 2015-06-22 2015-05-15 DSS Zeleny Dom IReSoft, s.r.o., Brno program agenda stravovania   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.8 MB)
4/2015 2015-05-18 2015-04-22 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica finančné prostriedky na prácu s mládežou.   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(411.2 KB)
3/2015 2015-04-01 2015-03-27 DSS Zeleny Dom Školské hospodárstvo, Piešťany zemiaky konzumné   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(273.1 KB)
2/2015 2015-02-03 2015-02-02 DSS Zeleny Dom MEDIATEL uverejnenie prezentácie DSS   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1001.9 KB)
1/2015 2015-01-12 2015-01-12 DSS Zeleny Dom Základná škola Skalica nájomná zmluva - školské zariadenie - bazén   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(891.2 KB)
28/2014 2014-12-31 2014-12-31 DSS Zeleny Dom ILLE, Skalica dodávanie hygienických potrieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(626 KB)
27/2014 2014-12-29 2014-12-11 DSS Zeleny Dom R.E.I.P. Trade, s.r.o., Kopčany dodávanie ovocie a zeleniny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.5 MB)
26/2014 2014-12-29 2014-12-29 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie chleba a pekárenských výrobkov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
25/2014 2014-12-29 2014-12-11 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie mäsa   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.5 MB)
24/2014 2014-12-29 2014-12-11 DSS Zeleny Dom Mabonex, Piešťany dodávanie potravín   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.8 MB)
23/2014 2014-12-29 2014-12-11 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
22/2014 2014-12-29 2014-12-18 DSS Zeleny Dom AIRMARKET, Nové Mesto nad Váhom odsávanie - konvektomat   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.7 MB)
21/2014 2014-12-29 2014-12-15 DSS Zeleny Dom JAZ, Nové Mesto nad Váhom korytový žehlič   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.2 MB)
20/2014 2014-12-29 2014-12-18 DSS Zeleny Dom Drevokomplex s. r. o., Holíč rekonštrukcia chodníka   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.2 MB)
19/2014 2014-10-01 2014-09-30 DSS Zeleny Dom BAZALSNUZ - Krešativní dílna MAXIM-ZDR.CHZ Pomôcky pre relaxačnú metódu Snoezelen   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(6.1 MB)
18/2014 2014-09-03 2014-08-15 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotnícka škola Skalica výpožička nebytových priestorov - telocvičňa 230,10 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
17/2014 2014-08-25 2014-08-22 DSS Zeleny Dom LS-Group, Skalica okná 580,05 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(992.1 KB)
16/2014 2014-07-11 2014-07-11 DSS Zeleny Dom Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Zmluva o Elektronických službách   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.2 MB)
15/2014 2014-07-10 2014-07-10 DSS Zeleny Dom Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava Zmluva o bežnom účte   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(442.6 KB)
14/2014 2014-06-09 2014-06-06 DSS Zeleny Dom Správa mestského majetku Skalica Prenájom školského zariadenia   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(927.5 KB)
13/2014 2014-03-24 2014-03-20 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica poskytnutie finančných prostriedkov 1 810,00 €  
12/2014 2014-03-24 2014-03-20 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica poskytnutie finančných prostriedkov 490,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(368.4 KB)
11/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom M-MAS, s.r.o., Potočná 16, Skalica dodávka vodoinštalačného,sanitárneho a železiarskeho materiálu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(681.6 KB)
10/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Gur Computers, Skalica servis PC a kancelárskej techniky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.8 MB)
9/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Profis Holíč technik PO a BOZP   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(4.6 MB)
8/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávka chleba a pekárenských výrobkov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(645.1 KB)
7/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávka mlieka   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(649.5 KB)
6/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Mäso Lašák, Skalica dodávka mäsa   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(908.4 KB)
5/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom ILLE, Skalica dodávka hygienických potrieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(467 KB)
4/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Daniška, Radošovce elektroinštalačné práce a materiál   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(503.2 KB)
3/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Bruder, Kopčany dodávka ovocia a zeleniny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(398.2 KB)
2/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom IVEX,p. Obroptová Ivana, Skalica dodávka čistiacich potreib   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(749.1 KB)
1/2014 2014-01-02 2013-12-31 DSS Zeleny Dom Mabonex, Piešťany dodávka potravín   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
15/2013 2013-12-23 2013-12-23 DSS Zeleny Dom LS-Group s. r.o., Skalica Rekonštrukcia okien v pavilóne č.2 a č,3   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(681.6 KB)
14/2013 2013-11-28 2013-11-28 DSS Zeleny Dom LS-Group, Skalica rekonštrukcia okien DSS   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(940.3 KB)
13/2013 2013-09-17 2013-08-21 DSS Zeleny Dom SZŠ Skalica výpožička telocvične 210,90 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1016 KB)
12/2013 2013-05-09 2013-03-26 DSS Zeleny Dom Neinvestičný fond Mesta Skalica finančné prostriedky - na prácu s mládežou - projekt   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(381.9 KB)
11/2013 2013-05-06 2013-04-30 DSS Zeleny Dom SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o., Galanta LED televízor - darovacia zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(908.1 KB)
10/2013 2013-04-22 2013-04-19 DSS Zeleny Dom LS-Group, s. r. o., Skalica plastové okná 2 495,95 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(827.5 KB)
9/2013 2013-03-01 2013-02-28 DSS Zeleny Dom Slovak Telekom a.s., Bratislava o poskytovaní verejných služieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.9 MB)
8/2013 2013-01-30 2012-12-19 DSS Zeleny Dom Podmajerský Dušan, Kunov - Senica automatická práčka - dar   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(232.9 KB)
7/2013 2013-01-14 2013-01-08 DSS Zeleny Dom Mediatel, spol. s r.o., Bratislava o uverejnení inzercie 180,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(654 KB)
6/2013 2013-01-07 2012-12-28 DSS Zeleny Dom GUR - Guček, Skalica servis, intalácia, údržba, zálohova dát - počítače   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.2 MB)
5/2013 2013-01-07 2013-01-02 DSS Zeleny Dom MABONEX, Piešťany dodávka - potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
4/2013 2013-01-07 2013-01-02 DSS Zeleny Dom Mäso,potraviny Lašák, Skalica dodávka - potraviny, mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(396.8 KB)
3/2013 2013-01-07 2013-01-02 DSS Zeleny Dom Mäso,potraviny Lašák, Skalica dodávka - mäso   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(599.3 KB)
2/2013 2013-01-07 2013-01-02 DSS Zeleny Dom Brude, Kopčany dodávka - ovocie, zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(441.8 KB)
1/2013 2013-01-07 2013-01-02 DSS Zeleny Dom Mäso - potraviny, Lašák Skalica dodávka - chlieb, pečivo   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(222.4 KB)
012/12 2012-12-11 2012-11-30 DSS Zeleny Dom Nadácia Pomôže celé Slovensko, Bratislava poskytnutie finanšč. prostriedkov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
011/12 2012-12-03 2012-11-26 DSS Zeleny Dom SPP, Bratislava dodatok k zmluve o dodáv. plynu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
010/12 2012-12-03 2012-11-22 DSS Zeleny Dom SMM, Skalica prenájom priestorov v KD   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(884.6 KB)
009/12 2012-09-17 2012-09-12 DSS Zeleny Dom Stredná zdrav. škola, Skalica výpožička telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(923.3 KB)
008/12 2012-07-04 2012-06-29 DSS Zeleny Dom Kvarteto, o.z.,Skalica peňažný dar 1 500,00 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(282.5 KB)
007/12 2012-06-22 2012-05-04 DSS Zeleny Dom Neinvestič. fond Mesta Skalica finanč. prostr. - sústredenie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(286.8 KB)
006/12 2012-06-22 2012-05-04 DSS Zeleny Dom Neinvest. fond Mesta Skalica finanč. prostr. - Vianočný koncert   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(296.3 KB)
05/12 2012-06-12 2012-06-07 DSS Zeleny Dom ILLE-Papier, Trenčianska Teplá dodávka hygienic. potrieb a servis   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1019.3 KB)
004/12 2012-05-11 2012-02-02 DSS Zeleny Dom SMM Skalica prenájom bazána   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(713.4 KB)
003/12 2012-05-11 2012-05-07 DSS Zeleny Dom Školské hospodárstvo, Piešťany zemiaky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(143.2 KB)
002/12 2012-03-15 2012-03-14 DSS Zeleny Dom LS-Group, Skalica plastové okná 999,18 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
001/12 2012-02-10 2012-01-30 DSS Zeleny Dom Lemax, Trnava kancelárske potreby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
027 2011-12-27 2011-12-27 DSS Zeleny Dom GUR - Guček, Skalica servis PC, zálohovanie dát,   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
025 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Bruder&team Kopčany Zmluva zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(445.9 KB)
024 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Zmluva potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
022 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mlieko a mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(417.6 KB)
023 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mäso a mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(680.1 KB)
026 2011-12-14 2011-12-19 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva chlieb a pek. výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(218 KB)
021 2011-11-08 2011-11-04 DSS Zeleny Dom Lemax, Koniarekova 11, Trnava predaj kancelár. potrieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
020 2011-09-26 2011-09-23 DSS Zeleny Dom LS-Group, s.r.o., Skalica plastové okná   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(704 KB)
019 2011-09-26 2011-09-22 DSS Zeleny Dom Hotel sv. Michala, Skalica saunovanie klientov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(155.4 KB)
018 2011-09-23 2011-08-09 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotnícka škola Skalica prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(860.9 KB)
017 2011-07-14 2011-05-30 DSS Zeleny Dom Neinvestič. fond Mesta Skalica Cyklické záujmovo-rehabilitač. sústredenie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(267.1 KB)
0016 2011-05-31 2011-05-31 DSS Zeleny Dom SMM , Skalica prenájom bazénu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(656.8 KB)
0015 2011-05-09 2011-05-02 DSS Zeleny Dom Nádler, Holíč zmluva o poskytovaní sociálnych služieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1005.1 KB)
0014 2011-04-13 2011-03-28 DSS Zeleny Dom GTS Slovakia, a.s. Bratislava internet   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
0013 2011-04-05 2011-03-31 DSS Zeleny Dom Trnavský samospr. kraj , Trnava príkazná zmluva - výkon prac. zdravot. služby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(216.1 KB)
0012 2011-04-05 2011-02-10 DSS Zeleny Dom Orange Slovensko, Bratislava aktivácia programu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
0011 2011-03-12 2011-02-22 DSS Zeleny Dom Heickerová Anna, Senica darovacia zmluva-rotoped   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(175.7 KB)
0010 2011-03-12 2010-12-27 DSS Zeleny Dom GUR - Guček Richard, Skalica servis, inštalácia, údržba a zálohovanie PC   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
0009 2011-03-12 2010-12-08 DSS Zeleny Dom Trnavský samosprávny kraj, Trnava príkazná zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(221.3 KB)
0008 2011-03-11 2009-10-30 DSS Zeleny Dom Profis Holíč výkon funkcie technika PO a BOZP   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(319.3 KB)
0007 2011-03-11 2010-11-03 DSS Zeleny Dom Noba-Merkfood Holíč Zmluva mraz. potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(512.3 KB)
0006 2011-03-11 2011-02-20 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Dodatok zmluvy potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(152.7 KB)
0005 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Zmluva potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(934.6 KB)
0004 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Bruder&team Kopčany Zmluva zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(451.4 KB)
0003 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mäso a mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(590.9 KB)
0002 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva chlieb a pek. výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(234.4 KB)
0001 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mlieko a mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(399.9 KB)
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica,
Čulenova 3, 909 01 Skalica, tel.: 034/6645368, e-mail: zelenydom@zupa-tt.sk