Zverejňovanie

Strana:   |<<   <   1 2 3 4 5 
Číslo dokumentu Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Obstarávateľ Dodávateľ Predmet Cena Príloha
003/12 2012-05-11 2012-05-07 DSS Zeleny Dom Školské hospodárstvo, Piešťany zemiaky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(143.2 KB)
002/12 2012-03-15 2012-03-14 DSS Zeleny Dom LS-Group, Skalica plastové okná 999,18 € Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
001/12 2012-02-10 2012-01-30 DSS Zeleny Dom Lemax, Trnava kancelárske potreby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.3 MB)
027 2011-12-27 2011-12-27 DSS Zeleny Dom GUR - Guček, Skalica servis PC, zálohovanie dát,   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
025 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Bruder&team Kopčany Zmluva zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(445.9 KB)
024 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Zmluva potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1 MB)
022 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mlieko a mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(417.6 KB)
023 2011-12-19 2011-12-14 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mäso a mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(680.1 KB)
026 2011-12-14 2011-12-19 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva chlieb a pek. výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(218 KB)
021 2011-11-08 2011-11-04 DSS Zeleny Dom Lemax, Koniarekova 11, Trnava predaj kancelár. potrieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
020 2011-09-26 2011-09-23 DSS Zeleny Dom LS-Group, s.r.o., Skalica plastové okná   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(704 KB)
019 2011-09-26 2011-09-22 DSS Zeleny Dom Hotel sv. Michala, Skalica saunovanie klientov   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(155.4 KB)
018 2011-09-23 2011-08-09 DSS Zeleny Dom Stredná zdravotnícka škola Skalica prenájom telocvične   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(860.9 KB)
017 2011-07-14 2011-05-30 DSS Zeleny Dom Neinvestič. fond Mesta Skalica Cyklické záujmovo-rehabilitač. sústredenie   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(267.1 KB)
0016 2011-05-31 2011-05-31 DSS Zeleny Dom SMM , Skalica prenájom bazénu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(656.8 KB)
0015 2011-05-09 2011-05-02 DSS Zeleny Dom Nádler, Holíč zmluva o poskytovaní sociálnych služieb   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1005.1 KB)
0014 2011-04-13 2011-03-28 DSS Zeleny Dom GTS Slovakia, a.s. Bratislava internet   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(2.4 MB)
0013 2011-04-05 2011-03-31 DSS Zeleny Dom Trnavský samospr. kraj , Trnava príkazná zmluva - výkon prac. zdravot. služby   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(216.1 KB)
0012 2011-04-05 2011-02-10 DSS Zeleny Dom Orange Slovensko, Bratislava aktivácia programu   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.6 MB)
0011 2011-03-12 2011-02-22 DSS Zeleny Dom Heickerová Anna, Senica darovacia zmluva-rotoped   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(175.7 KB)
0010 2011-03-12 2010-12-27 DSS Zeleny Dom GUR - Guček Richard, Skalica servis, inštalácia, údržba a zálohovanie PC   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(1.1 MB)
0009 2011-03-12 2010-12-08 DSS Zeleny Dom Trnavský samosprávny kraj, Trnava príkazná zmluva   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(221.3 KB)
0008 2011-03-11 2009-10-30 DSS Zeleny Dom Profis Holíč výkon funkcie technika PO a BOZP   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(319.3 KB)
0007 2011-03-11 2010-11-03 DSS Zeleny Dom Noba-Merkfood Holíč Zmluva mraz. potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(512.3 KB)
0006 2011-03-11 2011-02-20 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Dodatok zmluvy potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(152.7 KB)
0005 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Zmluva potraviny   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(934.6 KB)
0004 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Bruder&team Kopčany Zmluva zelenina   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(451.4 KB)
0003 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mäso a mäsové výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(590.9 KB)
0002 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva chlieb a pek. výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(234.4 KB)
0001 2011-03-11 2010-12-15 DSS Zeleny Dom Mäso potraviny Lašák s.r.o. Skalica Zmluva mlieko a mliečne výrobky   Dokument vo formáte Adobe Acrobat
(399.9 KB)
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica,
Čulenova 3, 909 01 Skalica, tel.: 034/6645368, e-mail: zelenydom@zupa-tt.sk