Každoročne vystupujeme i predávame na prehliadke ľudových umeleckých remesiel v Piešťanoch