„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Zamestnanci

Práca v zariadení sociálnych služieb je fyzicky i psychicky mimoriadne náročná a okrem vysokej odbornosti vyžaduje predovšetkým citlivý a chápajúci prístup k handicapovaným ľuďom. Nie je to „zamestnanie“, ale ako hovoríme my „je to spôsob života“. Ale to, čo tu „dostávame“, nedostaneme nikto nikdy v žiadnom inom zamestnaní. Prináša zároveň obohatenie nielen pre klientov, ale aj pre samotných pracovníkov. Dostáva sa im úprimnej lásky, priateľstva a prostredníctvom nej majú aj oni možnosť rozdávať lásku a priateľstvo tým, ktorí to najviac potrebujú.

Naše zariadenie je aj výcvikovým pracoviskom pre strednú zdravotnícku školu v Skalici  a strednú odbornú školu Jozefa Čabelku v Holíči.