Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Zelený dom Skalica

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici, nesmierne si ceníme, že aj v minulom roku, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. V uplynulom roku sme dokázali zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských, rekreačných, ozdravujúcich i športových podujatí. S Vaším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách v Piešťanoch i Skalici. Vďaka Vašim príspevkom udržiavame naše záhrady, vysadili sme množstvo ovocných kríkov a stromov. V uplynulom roku sa nám opäť podarilo činností sústrediť do našich „Dielničiek“ pre záujemcov, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktorý má verejnosť tak veľký záujem. Uskutočnili sa pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov v Skalici i pre Materskú školu v Skalici. Na reprezentáciu občianskeho združenia sme si v minulom roku skompletizovali skalické slávnostné kroje šité na mieru našim klientom aj s čižmami. Kroje využívame pri vystupovaní na Tradičných umeleckých remeslách, na vystupovaní na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, resp. podujatiach organizovaných inými subjektmi. Minulý rok sme sa v prezentovali v Piešťanoch, na remeslách v Skalici, Veľkonočných trhoch v spoločnosti Schaeffler Skalica, ako aj na rôznych kultúrnych podujatiach v iných mestách. V spolupráci s občianskym združením Tradičné umelecké remeslá sme sa v Poľsku a v Českej republike zúčastnili projektu „Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb“. Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť. Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. S úctou a vďakou Mgr.  Beata Minďašová, predseda predstavenstva V Skalici, 29.1.2024

Darujte 2%z Vašich daní …..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že napriek ďalšiemu náročnému roku, ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Vzhľadom na to, že sme v roku 2021 mohli iba obmedzene organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme tentoraz využili úplne iným spôsobom.

Finančné prostriedky sme vo zvýšenej miere použili na ochranu a regeneráciu našich klientov i zamestnancov, zakúpili sme rôzne terapeutické pomôcky i kyslíkový koncentrátor. Prispievali sme na stravu klientov s výživovými problémami.

S naším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách na námestí v Skalici.

Pokračovali sme  v revitalizácii našej krásnej záhrady,  kde počas týchto ťažkých dní trávime oveľa viacej času ako inokedy. Rovnako sa viacej  činností sústredilo do našich dielničiek, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktorý má verejnosť tak veľký záujem.

Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

V Skalici, 19.1.2022

Beata Minďašová predseda predstavenstva

http://www.dsszelenydom.sk/wp-content/uploads/2022/01/tlačivo-na-2-Zelený-dom-Skalica-2.pdf

Darujte 2% z Vašich daní Zelenému domu…..

Milí priatelia a priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že aj v minulom roku ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. V uplynulom roku sme už po epidémii dokázali  zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských, rekreačných, ozdravujúcich i športových podujatí. Dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme už tentoraz využili našim obvyklým spôsobom.

S Vaším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách v Piešťanoch i Skalici.

Dokončili sme poslednú etapu  revitalizácie našej záhrady okolo bazéna. V uplynulom roku sa nám podarilo viac činností sústrediť do našich „Dielničiek“ pre záujemcov, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktoré má verejnosť tak veľký záujem. Dielničky sme pripravili pre seniorov zo Zariadenie pre seniorov v Skalici, pre Materskú školu v Častkove, Strednú zdravotnícku školu v Skalici, Základnú školu na Vajanského ul. v Skalici.

Na reprezentáciu občianskeho združenia sme si v minulom roku zaobstarali skalické slávnostné kroje šité na mieru našim klientom aj s čižmami. Kroje využívame pri vystupovaní na Tradičných umeleckých remeslách, pri vystupovaní na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, resp. podujatiach organizovaných inými subjektmi.

V závere roka sme spoločne oslávili 30. výročie založenia Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom Skalica. Boli sme spoluorganizátormi vernisáže výstavy výrobkov našich klientov a Vianočného koncertu Zeleného domu Skalica, ktorý sa uskutočnil v plne obsadenej sále Domu kultúry v Skalici. Prispeli sme na náklady na organizáciu samotného koncertu a aj na výrobu výrobkov predstavených na výstave výrobkov.

Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

Mgr.  Beata Minďašová, predseda predstavenstva

Darujte 2% Zelenému domu …..

Milí priaznivci a podporovatelia Zeleného domu

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej.
Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.
V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Zelený dom Skalica a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:
– Rekreácie a kúpele (Tatry, Piešťany, Senec)
– Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch, v Skalici a na Štrbskom Plese
– Revitalizácia záhrady
Projekt „Dielničky pre Skalicu“ a región (Senior dome Terézia v Holíči, ZŠ)
Vajanského, workshop pre zss skalického a senického okresu. vianočné dielničky so
študentmi SZŠ v Skalici a s deťmi z MŠ Hviezdoslavova v Skalici)
– Krúžky (plavecký, tanečný, športový krúžok, keramický, čitateľský, tkáčsky, hudobný, tvorivé dielne ,wellness krúžok, sociálno-psychologický tréning, krúžok individuálnych zručností počítačový krúžok, krúžok Celý rok v záhrade, krúžok ručných prác)
– Zábavno-športový deň na Baťovom kanále
– Kultúrne podujatia (výstavy, kino, Dr. Klaun)
– Plesy pre zdravotne znevýhodnených (Hodonín a Dolní Bojanovice)
– Športové podujatia (Hodonín, Pastuchov, Kometa Brno, Európsky týždeň mobility Skalica, plavecké preteky Hodonín)
– Spoločenské podujatia (Dreamnight ZOO Hodonín, Skanzen Strážnice)
– Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ “Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činnosti domovov sociálnych služieb” v poľskom Ustroni a srbskej Kovačici
– a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete

 Tlačivo na 2% : Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ZD

Darujte 2% Zelenému domu..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu  a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej

Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré  ste darovali nášmu občianskemu združeniu  sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

V spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:

 • Rekreácie a kúpele (Tatry a Piešťany)
 • Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch a v Skalici
 • Revitalizácia záhrady
 • Projekt „Dielničky pre Skalicu“
 • Koncert k 25. výročiu založenia DSS Skalica
 • Výstava s vernisážou v Malej sále Domu kultúry v Skalici
 • Kultúrne podujatia
 • Športové podujatia
 • Spoločenské podujatia
 • Výlety
 • Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ „Ľudové remeslo – šanca pre každého“
 • a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% tlačivo – (  zeleny dom 2 ) z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.