Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby-August 2023