Darujte 2% Zelenému domu …..

Milí priaznivci a podporovatelia Zeleného domu

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej.
Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.
V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Zelený dom Skalica a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:
– Rekreácie a kúpele (Tatry, Piešťany, Senec)
– Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch, v Skalici a na Štrbskom Plese
– Revitalizácia záhrady
Projekt „Dielničky pre Skalicu“ a región (Senior dome Terézia v Holíči, ZŠ)
Vajanského, workshop pre zss skalického a senického okresu. vianočné dielničky so
študentmi SZŠ v Skalici a s deťmi z MŠ Hviezdoslavova v Skalici)
– Krúžky (plavecký, tanečný, športový krúžok, keramický, čitateľský, tkáčsky, hudobný, tvorivé dielne ,wellness krúžok, sociálno-psychologický tréning, krúžok individuálnych zručností počítačový krúžok, krúžok Celý rok v záhrade, krúžok ručných prác)
– Zábavno-športový deň na Baťovom kanále
– Kultúrne podujatia (výstavy, kino, Dr. Klaun)
– Plesy pre zdravotne znevýhodnených (Hodonín a Dolní Bojanovice)
– Športové podujatia (Hodonín, Pastuchov, Kometa Brno, Európsky týždeň mobility Skalica, plavecké preteky Hodonín)
– Spoločenské podujatia (Dreamnight ZOO Hodonín, Skanzen Strážnice)
– Medzinárodná spolupráca a prezentácia v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+ “Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činnosti domovov sociálnych služieb” v poľskom Ustroni a srbskej Kovačici
– a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v DSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete

 Tlačivo na 2% : Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ZD