Darujte 2% z Vašich daní Zelenému domu…..

Milí priatelia priaznivci Zeleného domu v Skalici,

V minulom roku ste boli štedrí v pozornosti k nášmu občianskemu združeniu  a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. Srdečná vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí ste nás v minulom roku podporili prostredníctvom nášho partnerského občianskeho združenia Svetlo a nádej

Okrem pomoci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ste nám pomáhali aj materiálne a finančne. Vaše dane, ktoré  ste darovali nášmu občianskemu združeniu  sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému jedincovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Zelený dom Skalica a občianskeho združenia Svetlo a nádej sme sa spolupodieľali na financovaní nasledovných aktivít:

 • Olympiáda Zeleného domu pre seniorov z regiónu
 • Výstava výrobkov na Ministerstve financií SR a Klientskom centre Ministerstva vnútra SR
 • Rekreácie a kúpele (Tatry,  Piešťany, Senec)
 • Prezentácia kultúrnym vystúpením i výrobkami na Tradičných ľudových a umeleckých remeslách v Piešťanoch a v Skalici
 • Séria vystúpení Dr. Klauna
 • Revitalizácia záhrady
 • Projekt „Dielničky pre Skalicu“, so zameraním na seniorov
 • Kultúrne podujatia (Štrkovecká Barónka, Humanitárny ples Dolní Bojanovice, Letś Dance Senica
 • Športové podujatia (plavecké preteky Hodonín, Kometa Brno, zápasy HK Skalica, Športparáda Hodonín, Športové hry Pastuchov…)
 • Spoločenské podujatia
 • Výlet Macocha
 • Záver medzinárodnej spolupráce a prezentácie v 4 európskych krajinách na Projekte Erazmus+  „Ľudové remeslo – šanca pre každého“
 • Súčinnosť pri rekonštrukcii spojovacej chodby
 • a predovšetkým sme celý rok materiálovo podporovali dielňu a výrobu atraktívnych výrobkov v ZSS Skalica

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

Beata Minďašová, predseda predstavenstva