Darujte 2% z Vašich daní Zelenému domu…..

Milí priatelia a priaznivci Zeleného domu v Skalici,

nesmierne si ceníme, že aj v minulom roku ste boli štedrí v prospech nášho občianskeho združenia a k našim klientom, o ktorých sa aj prostredníctvom nášho občianskeho združenia staráme. V uplynulom roku sme už po epidémii dokázali  zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských, rekreačných, ozdravujúcich i športových podujatí. Dve percentá, ktoré ste nám venovali, sme už tentoraz využili našim obvyklým spôsobom.

S Vaším finančným prispením sme absolvovali rekreačné a rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, Hokovciach, pri Slnečných jazerách v Senci a mohli sme sa opäť prezentovať na Tradičných umeleckých remeslách v Piešťanoch i Skalici.

Dokončili sme poslednú etapu  revitalizácie našej záhrady okolo bazéna. V uplynulom roku sa nám podarilo viac činností sústrediť do našich „Dielničiek“ pre záujemcov, do ktorých sme si vďaka vašej pomoci nakúpili množstvo pomôcok. Mohli sme tak vyrobiť krásne výrobky, o ktoré má verejnosť tak veľký záujem. Dielničky sme pripravili pre seniorov zo Zariadenie pre seniorov v Skalici, pre Materskú školu v Častkove, Strednú zdravotnícku školu v Skalici, Základnú školu na Vajanského ul. v Skalici.

Na reprezentáciu občianskeho združenia sme si v minulom roku zaobstarali skalické slávnostné kroje šité na mieru našim klientom aj s čižmami. Kroje využívame pri vystupovaní na Tradičných umeleckých remeslách, pri vystupovaní na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, resp. podujatiach organizovaných inými subjektmi.

V závere roka sme spoločne oslávili 30. výročie založenia Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom Skalica. Boli sme spoluorganizátormi vernisáže výstavy výrobkov našich klientov a Vianočného koncertu Zeleného domu Skalica, ktorý sa uskutočnil v plne obsadenej sále Domu kultúry v Skalici. Prispeli sme na náklady na organizáciu samotného koncertu a aj na výrobu výrobkov predstavených na výstave výrobkov.

Vaše dane, ktoré ste darovali nášmu občianskemu združeniu, sme vynaložili v súlade s našimi stanovami a použili ich v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a na pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Prioritou, ako každý rok, bolo pomôcť každému klientovi, aby sa naučil rozvíjať svoje schopnosti a možnosti, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

Veríme, že aj tento rok nám zachováte svoju priazeň a 2% z Vašich daní venujete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

S úctou a vďakou

Mgr.  Beata Minďašová, predseda predstavenstva