„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

aktivity – rok 2018

AKCIE KONANÉ V ROKU 2018
Pravidelné akcie:
1x do týždňa : pondelok – krytá plaváreň
utorok – tanečný krúžok
streda – návšteva telocvične, Športový krúžok
streda – keramický krúžok
utorok – návšteva knižnice
štvrtok – tkáčsky krúžok
piatok – hudobný krúžok
streda – tvorivé dielne
Podľa určenia: Wellness krúžok
Sociálno-psychologický tréning –1 x do mesiaca klienti
Počítačový krúžok
Krúžok individuálnych zručností
krúžok Celý rok v záhrade podľa určenia a počasia
krúžok ručných prác – podľa určenia

Návšteva kultúrnych podujatí v meste Skalica – výstavy obrazov, keramiky, fotografií a pod. podľa aktuálnej ponuky.

DEŇ MIESTO AKCIA
17.2.2018 Kulturní dúm Hodonín Ples Benatura
13.3.2018 MsÚ Skalica oceňovanie pracovníkov pracujúcich v
sociálnych službách
14.3.2018 MsKS Galanta Štrkovecká barónka
20.3.2018 Sportovní hala TEZA Hodonín Sportparáda
26.3.2018 Úrad TTSK ,Trnava predajné veľkonočné trhy
27.3.2018 DSS Skalica veľkonočné dielničky so študentkami SZŠ
Skalica
14.4.2018 Obecní dúm Dolní Bojanovice Humanitární ples
18.4.2018 Pastuchov Športový deň
18.4.2018 Krytá plaváreň Hodonín Plavecké preteky
12.5.2018 Kátov Kvetinové dni Kátov- prezentácia výrobkov
18.-20.5.2018 Piešťany, kúpeľný ostrov vystúpenie na podujatí Tradičné + prezentácia
výrobkov našich klientov
31.5.2018 Štadión Topoľníky MDD 2018
1.6.2018 I.ZŠ Vajanského rodičia deťom- dielničky, ukážky profesií
rodičov
7.6.2018 ZPSaDSS Senica Let´s dance
7.6.2018 ZOO Hodonín Dreamnight 2018
11.6.-14.6.2018 DK Senica prezentačná výstava výrobkov klientov zss
12.6.2018 DK Senica workshop- dielničky
22.6.2018 Baťov kanál zábavno- športový deň

27.6.2018 Cukráreň Michlík, Skalica posedenie pri zmrzline

23.7.-30.7.2018 Penzión Betánia ,Senec letný pobyt celoročných klientov v Senci
30.8.2018 ZŠ Strážnická, Skalica Olympiáda chránenej dielne Mikádo
V Kunove v Dennom stacionáre Svetluška 4.9.-11.9.2018 Nová Lesná, Vysoké Tatry rekreačno- rehabilitačný pobyt klientov
16.9.-20.9.2018 hotel Máj, Piešťany kúpeľný pobyt klientov
4.9.-11.9.2018 Nová Lesná, Vysoké Tatry rekondično-rekreačný pobyt klientov
13.9.2018 DSS Skalica Dr. Klaun
16.9.-20.9.2018 Skalica Európsky týždeň mobility
16.9.-21.9.2018 Hotel máj, Piešťany kúpeľný pobyt
22.-23.9.2018 Skalické dni, jarmok prezentácia výrobkov našich klientov
11.10.2018 DK Senica Benefičný koncert Vitae Ludus 2017
15.11.2018 Reštaurácia Pálma, Topoľníky Podujatie „Postoj chvíľa, si krásna…“
20.11.2018 DSS Skalica Dr. Klaun
20.11.2018 Hotel San, Holíč vystúpenie klientov na spoločensko –
30.11.2018 Knižnica Skalica Knižnica plná darčekov-prezentácia výrobkov
priateľskom stretnutí s folklórnou témat.
30.11.2018 DRFG Aréna hokejový zápas Komety Brno
3.12.2018 Skanzen Strážnice „Radujme se, veselme se“
5.12.2018 Piešťany, Hotel Máj, Čokoládovňa Výlet klientov do Piešťan + odvoz
výrobkov našich klientov do Hotela Máj
6.12.2018 DSS Skalica vystúpenie študentiek SZŠ Skalica
6.12.2018 DSS Skalica Mikuláš v DSS Skalica
6.12.2018 DSS Skalica návšteva p. primátorky v DSS Skalica
11.12.2018 DK Skalica vystúpenie na Akadémie MŠ Skalica pri
príležitosti 65.výročia MŠ Skalica
12.12.2018 priestory TTSK Trnava Tradičné predajné trhy VUC Trnava
17.12.2018 DSS Skalica návšteva p. Katarína Chovancovej v našom
zariadení, obdarovanie klientov darčekmi
17.12.2018 ZpS Jesénia, Skalica vianočné vystúpenie pre seniorov
21.12.2018 DSS Skalica vianočné posedenie s našimi klientmi