„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

aktivity – rok 2019

AKCIE KONANÉ V ROKU 2019

Pravidelné akcie:

1x do týždňa  :     

                                utorok – tanečný krúžok

                                streda – návšteva telocvične, Športový krúžok

                                streda – tvorivé a keramické dielne

                                utorok – návšteva knižnice

                                štvrtok – tkáčsky krúžok

                                piatok – hudobný krúžok

Podľa určenia:    Wellness krúžok   

                                Sociálno-psychologický tréning – 1 x do mesiaca klienti

                                Počítačový krúžok

                                Krúžok individuálnych zručností

                                Záhradnícky krúžok

                                Krúžok ručné práce

Návšteva kultúrnych  podujatí v meste Skalica – výstavy obrazov, keramiky, fotografií a pod. podľa aktuálnej  ponuky.

DEŇ             MIESTO                     AKCIA

19.2.2019    DRFG Aréna Brno   hokejový zápas Kometa Brno- Hradec Králové

20.3.2019    DK Skalica  oceňovanie pracovníkov pracujúcich v sociálnych službách

20.3.2019    MsKS Galanta      Štrkovecká barónka

27.3.2019    Sportovní hala TEZA Hodonín    Sportparáda

6.4.2019       Obecní dúm Dolní Bojanovice     Humanitární ples                

16.4.2019     ZSS ZD Skalica    veľkonočné dielničky so študentkami SZŠ Skalica 

16.4.2019     Úrad TTSK ,Trnava   predajné veľkonočné trhy

16.4.2019      Krytá plaváreň Hodonín      Plavecké preteky

9.5.2019        ZSS ZD Skalica   návšteva p. Nemšovského v ZSS, darčeky pre klientov

15.5.2019       Pastuchov          –  Športový deň

17.-19.5.2019  Piešťany, kúpeľný ostrov    vystúpenie na podujatí Tradičné + prezentácia výrobkov našich klientov

23.5.2019          ZSS ZD Skalica        Dr. Klaun

30.5.2019          ZOO Hodonín          Dreamnight 2019

31.5.2019          I.ZŠ Vajanského      rodičia deťom- dielničky, ukážky profesií  rodičov

1.6.2019           námestie Slobody Skalica           Tradičné ľudové remeselný jarmok, prezentácia výrobkov našich klientov

4.6.2019            Štadión Topoľníky               MDD 2019                                             

5.6.2019            ZSS ZD Skalica                      Olympiáda Zeleného domu Skalica

6.6.2019             DSSaZpS Senica                         Let´s dance

12.6.2019            ZSS ZD Skalica                            záhradná párty  pre našich klientov  

19.6.2019             Centrum sociálních služeb            Divadelné odpoludn Český Těšín

21.6.2019              MF SR Bratislava                             Národná prezentácia umenia Handicapovaných umelcov v SR  „Umenie mentálne postihnutých umelcov a detí “                                                                                                

24.6.2019                 MŠ Hviezdoslavova Skalica          zábavné dopoludnie na tému Dopravná výchova

27.6.209                   Cukráreň Michlík, Skalica           posedenie pri zmrzline  

7.7.-11.7.2019          Betánia Senec                             letný pobyt

10.-17.9.2019           Nová Lesná, vysoké Tatry           rekreačno rehabilitačaný pobyt

16.9.2019                 Mestská knižnica Skalica            maľovanie na chodník v rámci ETM

19.9.2019                 DSS Bojková                              Bojkovská Opekačka a športové hry

20.9.2019                 Archív Skalica                            Deň otvorených dverí v archíve v rámci ETM

23.9.-27.9.2019         Hotel Máj, Piešťany                    Kúpeľný pobyt

17.9.2019                 ZSS Zelený dom Skalica             predstavenie Dr. Klaun

24.10.2019               DK Senica                                  Benefičný koncert Vitae Ludus 2019

26.10.2019               Hokejbalové ihrisko Skalica        Benefičný hokejbalový zápas pre Zelený dom 

6.11.2019                 Hotel sv. Ľudmila Skalica            predstavenie „Čarovanie s babkou, dedkom

8.11.2019                 ZSS Zelený dom Skalica             odvzdávanie daru od hokejbalistov

20.11.2019               Hotel SAN Holíč                         spoločensko-priateľské stretnutie   „Naj české a slovenské hity“

21.11.2019                DK Topoľníky                             podujatie „Postoj chvíľa“

26.11.2019                MŠ Častkov                               dielničky so škôlkármi

3.12.2019                  ZSS Zelený dom Skalica             mikulášske pásmo od študentov SZŠ Skalica

6.12.2019                 ZSS Zelený dom Skalica             Vianočné dielničky Zeleného domu

16.12.2019              ZpS Jesénia Skalica                  Vianočná besiedka pre seniorov

16.12.2019              priestory TTSK Trnava              Tradičné vianočné predajné trhy

18.12.2019              Mestský úrad Skalica                Radnica a knižnica plné darčekov

19.12.2019              ZSS Zelený dom Skalica            Aproxima odovzáva dar Zelenému domu

20.12.2019              ZSS Zelený dom Skalica            pán Kazinota odovzdáva dar Zelenému     domu